Projekt RECORD

Training of Trainers on youth entrepreneurship education in Dilijan, Armenia

Projek RECORD je organizován čtyřmi organizacemi ze čtyř zemí. Hlavním organizátorem je arménská organizace Armenia Youth Cooperation Center of Dilijan, NGO a dalšími třemi spolu organizátory jsou: italská organizace Consorzio Leonardo, gruzínská Georgian Civic Initiative a International Educational Center GEMS z České republiky. Součástí dvouletého projektu RECORD byl Training of Trainers on youth enterepreneuership education v Dilijanu, v Arménii. Během tohoto pobytu se účastníci ze všech čtyř zemí snažili zlepšit si své dovednosti ve venkovském podnikání pro mladé lidi a také jak tyto dovednosti a znalosti předat mladým lidem z venkovských oblastí. Účastníkům byly představeny různé metody neformálního vzdělávání, jako například vzdělávání za pomoci názorných her. Tento projekt pomáhá mladým lidem v tom, aby si uvědomili své příležitosti a proměnili je ve vlastní podnikání.

Václav Paťha