EnviroMan

Mezinárodní výměna mládeže „EnviroMan“ se konala od 24. do 31. října 2022 v České republice v Sedmihorkách. Hlavním cílem této výměny mládeže bylo zvýšení povědomí o environmentálních otázkách, zejména u mladé generace, a šíření myšlenky udržitelného životního stylu, ekologického způsobu života, střídmé konzumace jídla, uvědomělého třídění odpadu a osvědčených postupů pro snížení množství odpadu a problémů spojených s jeho odstraňováním.

Fotogalerie