Projekty

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Projekty realizované ve spolupráci s partnerskými organizacemi v zahraničí. Převážnou činnosti Mezinárodního vzdělávacího centra GEMS tvoří spolupráce na projektech s partnerskými organizacemi v EU, ve Středomoří, ale i v dalších zemích světa. Nejčastějšími typy projektů jsou Mezinárodní výměny mládeže, Školení a Semináře, Evropská dorovolná služba/Solida­riry corps.

Prohlédnout >>

Zkušenosti účastníků

Reflexe našich účastníků

Prohlédnout >>

DLOUHODOBÉ PROJEKTY

Projekty na kterých dlouhodobě spolupracujeme s našimi partnerskými organizacemi. Jedná se především o Strategická partnerství a Budování kapacit.

Prohlédnout >>