“WAVES OF LEGALITY,WAVES OF CITIZENSHIP” Mezinárodní seminář

Paříž, Francie – 22. – 24. února

Víkend od 22–24 února jsem se setkali v Paříží na konferenci o Waves of Legality, waves of Citizenship s našimi italskými partnery z nadace Giovanni Falcone Foundation a se zástupci zemí z Rumunska, Albánie, Francie, Estonska, Bulharska, Makedonie, Německa, Polska, Velká Británie a Španělska.

Tento seminář se týkal ilegálního jednání, mezinárodního zločinu a mafie a byla přímo specifikovaná na italské poměry, přímo na Sicílii, kde mafie je nejvíce rozšířená a i z důvodů historických. Nadace Giovanni Falcone Foundation vznikla po vzoru Giovanni Falcone, jenž se zavázal proti boji nejen organizované trestné činnosti prostřednictvím systému vymáhání práva, ale také podporou občanských práv a aktivního občanství mladých lidí. Nadace se zaměřuje především na podporu nové kultury a nového sociálního povědomí mezi mladými lidmi.

Setkání na tomto semináři bylo přípravou na mezinárodní výměnu v Palermu, Sicílii v květnu. Každoročně organizace „Giovanni Falcone Foundation“ pořádá od roku 1993 oslavou výročí vraždy Giovanni Falcone, soudce, který bojoval proti mafii, a který byl zabit mafií 23. května 1992.

V patek 22. února proběhla prezentace všech organizací a dále jsme mluvili o různých legálních systémech v každé zemi a také o úloze společnosti v Evropě v dané problematice.

Sobota nebyla náročná jen svou délkou, ale také vstřebáním všech informací. Pro dokonalé pochopení den byl rozdělen na dvě části.

První část semináře začal úvodní řečí paní Elizabeth Johnston – Výkonná ředitelka Evropského fóra pro bezpečnost ve městech a sestry zemřelého soudce Falcone paní Maria Falcone – Prezidentka nadace Giovanni Falcone. Tyto dvě dámy mluvily o situaci na Sicílii, jak z historického hlediska (historie a vznik mafie, boj proti mafii z pohledu legislativního tak i sociálního), tak i současná situace mafie v italském prostředí. Také jsme shlédli film o soudci Giovanni Falcone: “Per Falcone”, který pojednával o vytrvalosti boje proti mafii a celém osudu onoho soudce. Dále jsme se dozvěděli o fungování Eurojust v boji proti mezinárodnímu zločinu panem Francesco Lo Voi, fungování projektu o dodržování zákonů na italských školách představný paní Giovanna Boda a také nám bylo vysvětleno paní Rosalba Romano jak probíhá práce s mladistvými delikventy.

Druhá část dne již byla interaktivní a všechny skupiny se zapojily do diskuze o mezinárodní perspektivě v ústavní práci v boji proti zločinu. Přednášející i moderátor celého odpoledne byl pan Pietro Galluccio – prezident InformaGiovani, Správa sociálního dobrovolnictví.

V neděli byla již aktivita jen na nás zástupcích a diskutovali jsme o roli občanské společnosti a o podpoře vzdělání v rámci zákonnosti. Touto problematikou nás provázeli a doplňovali organizátoři slečna Loredana Introini a pan Pietro Galluccio.

Po tomto vyčerpávajícím víkendu se již těšíme na mezinárodní výměnu v Palermu, Sicílii, kde všechny naše poznatky a nově načerpané informace převedeme do praxe a dozvíme se ještě víc o mafii přímo z mafiánského prostředí.

Dana Moravcová