“Waves of citizenship, waves of legality”

V rámci tohoto dlouhodobého projektu, jehož hlavním cílem je sdílení znalostí a zkušeností v oblasti prevence kriminality mládeže a na poli boje proti organizovanému zločinu se konalo mezinárodní setkání v Bruselu ve dnech 15 – 17.9. 2015. Projektu se účastní celkem 10 zemí (Albánie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Řecko, Itálie, Makedonie, Portugalsko a Rumunsko) Během této fáze se uskutečnilo setkání se zástupci Eurojustu v Haagu a setkání se zástupci „Comitee of Regions“ a návštěva Evropského Parlamentu.

Výstupem tohoto projektu bude mezinárodní výzkum na prevence kriminality mládeže a téma dobré praxe aktivního občanství, který bude představen na závěrečném setkání všech zúčastněných organizací v Praze v dubnu, 13. – 16.4. 2016.

Fotogalerie