"SPORT FOR LIFE" Seminář ve Španělsku

Na semináři organizovaném španělskou organizací Initiativa Interational Joven nás v rámci projektu „SPORT FOR LIFE“ ve dnech 17. – 24.9 2017 repre­zentovali v Malaze Pavel Oliva a David Rejl z ERS Workout.

Na semináři se setkali se sportovci z dalších 5 zemí (Španělsko, Itálie, Turecko, Norsko, Polsko) a připravovali společně aktivity zaměřené na posílení sociálního začlenění a rovných příležitostí prostřednictvím sportovních aktivit nejen pro místní obyvatele Malagy, ale i pro domácí zájemce. Termíny workshopů sledujte zde.

Fotogalerie