„New Bridges for New Minds“

„New Bridges for New Minds“

Seminář

21. 10 .- 28. 10. 2018, Porto, Portugalsko

Děkuji Mezinárodnímu vzdělávacímu centru GEMS, že jsem se mohla účastnit úžasného semináře v Portu na téma přistěhovalců a uprchlíků. Sešli jsme se ze 17 zemí – Portugalsko, Španělsko, Ukrajina, Norsko, Makedonie, Libanon, Jordánsko, Rusko, Švédsko, Gruzie, Arménie, Moldavsko, Česká republika, Rumunsko, Turecko a Maďarsko, každá země měla dva účastníky. Program byl opravdu pestrý, navštívili jsme místní neziskovou organizaci, dále pak starostu města Gaia. Podnikli jsme výpravu městem a našim úkolem bylo navštívit zajímavá místa v Portu, odpovědět na otázky a vyfotit se. Velkým zážitkem bylo pobřeží oceánu, velké vlny, písek, a ačkoliv voda byla chladná pár z nás se vykoupalo. Na jídlo jsme chodili do místních restaurací, Portugalci mají výbornou kuchyni, byl to jeden velký gastronomický zážitek. Pro mě bylo velmi citlivé a silné vyprávění Nidy a Michaela z Jordánu o uprchlických táborech, ve kterých pracují. V Sýrii, sousedním státě je od roku 2011 válka, lidé přicházejí o domov a prchají pryč. Spousta uprchlíků je právě v Jordánu a Libanonu. Jejich vyprávění zasáhlo všechny. Další dny nás čekali společné workshopy, mezikulturní dialogy. Hodně jsme se sblížili, společně jsme debatovali, smáli se, a ačkoliv jsme každý z jiné země, cítili jsme se jak jedna velká rodina. Poslední den jsme se zúčastnili Mezinárodní konference o uprchlících. Přišli také zástupci města, veřejnost a také TV. Každá země prezentovala současný stav ve své zemi. Jsem neskutečně vděčná, že jsem se účastnila tohoto projektu, téma bylo zajímavé a citlivé, hodně jsem se dozvěděla, porozuměla jiným kulturám, navázala nová přátelství a spolupráci. Daniela Nováčková

Fotogalerie