Projekt "USTEP" zahájen

USTEP – Using Sport to Empower People – dvouletý mezinárodní projekt, který se zakládá na spolupráci 3 organizací z ČR, Velké Británie a Turecka. Projekt testuje nové přístupy ve vzdělávání za účelem zlepšení konkurenceschop­nosti a zaměstnanosti mladých lidí, především těch, kteří se nacházejí v sociálně či ekonomicky znevýhodněné situaci. **Účastníci projektu budou motivováni k transferu sociálních dovedností získaných v oblasti sportu do oblasti podpory podnikání mladých lidí.

Termín realizace: 1.9. 2016 – 31.8. 2018

Realizátor: Mezinárodní vzdělávací centrum GEMS

Partneři: TheDojo.Org.UK, YOUTHART Turkey

Projekt si klade za cíl podpořit především mladé lidi s omezenými příležitostmi, klasifikované pod pojmem „NEET – Not in Education, Employment, or Training" (osoba, která není ani ve vzdělání a ani není zaměstnána), se zaměřením i na účastníky, kteří mají speciální vzdělávací potřeby či předčasně opustili vzdělání. Vše bude probíhat za spolupráce profesionálních pedagogů, pracovníků s mládeží, sociálních pracovníků, výchovných poradců a kariérových poradců.

Sport je mírný a nenásilný způsob, jak zacházet s výhrou a prohrou, naučit se disciplíně, schopnosti spolupráce a zdravé soutěživosti. Všechny tyto dovednosti se ukládají jako určitý program v mozku a mohou být aktivovány v případě potřeby. Martial and performing art není hlavním tématem projektu, ale metaforou ke zprostředkování kompetencí potřebných k úspěšnému podnikání/zaměs­tnání. V rámci projektu bude podpořena mezisektorová spolupráce vzdělávacích institucí, neziskového sektoru a privátního sektoru.

AKTIVITY: Mezinárodní vzdělávací aktivity:

Martial Art, Performing Art – Velká Británie, Watford, únor 2017, 5 denní školení

Employability and Entrepreneurship, Online and video CV/Zaměstnatelnost a podnikání, online a video CV – Turecko, květen/červen 2017, 5 denní školení

Starting Social enterprise or business/ Jak zahájit vlastní sociální podnikání nebo podnikání obecně – ČR, Nové Město pod Smrkem, říjen/listopad 2017, 5 denní školení

www.ustep.org

Fotogalerie